Građani Bora prave lokalni plan za borbu protiv korupcije
01
мај
2019

Sprovodeći projekat “Unapređenje integriteta, transparetnosti i odgovornosti u gradu Bor” u saradnji sa “Multietničkim centrom za razvoj regije – Dunav 21” i gradom Borom, a uz podršku Agencije za borbu protiv korupcije, Biro za društvena istraživanja  od 6.do 13. Maja organizuje Nedelju antikorupcijske deliberacije u okviru koje će biti:

  • Promovisan Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana Grada Bor koji je izradila Radna grupa sačinjena od predstavnika grada, civilnog društva i sindikata
  • Sprovedena online anktera sa građanima Bora o predlozima građana za borbu protiv korupcije i predložiti svoje sugrađane za koje smatraju da su od integriteta
  • Organizovana debata o stanju borbe protiv korupcije na nivou Grada Bor u kojoj će učestvovati predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka i ličnosti.

 

Primenjujući svoj pristup, Biro za društvena istraživanja želi da uključi sve relevantne aktere, a pre svega  građane Bora, u izradu Lokalnog antikorupcijskog plana Grada Bor kroz davanja svojih predloga i sugestija putem online ankete, komentara na sajtu Grada Bor i debatu kojoj će prisustvovati stručnjaci iz antikorupcijskih tela, čime dobijaju priliku da naprave plan po svojoj meri.

Na ovaj način  Bor postaje primer dobre prakse kada je u pitanju  transparetnost i participativnost izrade lokalnog antikorupcijskog plana.

Pozivamo sve medije iz Bora, ali i one sa republičkog nivoa putem svojih dopisnika da svojim izveštavanjem nam pomognu u ovom poduhvatu, koji je od opšteg interesa, jer izrada lokalnih antikorupcijskih planova koji je obaveza za sve gradove i opštine u Srbiji po Poglavlje 23 (mera 2.2.10.37) u kojoj se značajno kasni.

  • 1051 Pregled(a)
  • Comments are closed.