Antikorupcijska nedelja u Boru
07
мај
2019

Prema istraživanju BIRODI-a koje je sprovedeno u drugoj polovini aprila putem telefonske ankete na uzorku od 1006 ispitanika, svega 29, 2% ispitanika zna da postoji obaveza gradova i opština da usvoje svoje lokalne antikorupcijske planove i formiraju građanska antikorupcijska tela, što je obaveza po Akcionom planu za Poglavlje 23, mera 2.2.10.37.

 

Najveći gradovi u Srbiji Beograd, Niš i Kragujevac ni posle dve godine nisu napravili antikorupcijski plan ni osnovali antikorupcijsko telo sastavljeno od građana sa integritetom.

 

Pred Apelacionim sudom u Kragujevcu se vodi drugostepeni postupak u kojem je u prvostepenom postupku po tužbi profesora dr. Ljubomira Jacića, Viši sud u Požarevcu utvrdio nepravilnosti u izboru Lokalnog antikorupcijskog antikorupcijskog foruma čije je počinjen čin korupcije borbe protiv korupcije.

 

Primenjujući svoj pristup, Biro za društvena istraživanja želi da uključi sve relevantne aktere, a pre svega  građane  u izradu lokalnih antikorupcijskih planova kroz davanja svojih predloga i sugestija putem online ankete ili komentara na sajtu gradova i opština Bor ili organizovanjem debata u kojima učestvuju stručnjaci iz antikorupcijskih tela,

Sprovodeći projekat “Unapređenje integriteta, transparetnosti i odgovornosti u gradu Bor” u saradnji sa “Multietničkim centrom za razvoj regije – Dunav 21” i Gradom Bor, a uz podršku Agencije za borbu protiv korupcije, Biro za društvena istraživanja  od 6.do 13. maja organizuje Nedelju antikorupcijske deliberacije u okviru koje će biti:

  • Promovisan Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana Grada Bor koji je izradila Radna grupa sačinjena od predstavnika grada, civilnog društva i sindikata
  • Sprovedena online anktera sa građanima Bora o predlozima građana za borbu protiv korupcije i predložiti svoje sugrađane za koje smatraju da su od integriteta
  • Organizovana debata o stanju borbe protiv korupcije na nivou Grada Bor u kojoj će učestvovati predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka i ličnosti, Državne revizorske institucije i Saveta za borbu protiv korupcije.

 

Pozivamo sve medije iz Bora, ali i one sa republičkog nivoa putem svojih dopisnika da svojim izveštavanjem nam pomognu u ovom poduhvatu, koji je od opšteg interesa, jer izrada lokalnih antikorupcijskih planova koji je obaveza za sve gradove i opštine u Srbiji po Poglavlje 23 (mera 2.2.10.37) u kojoj se značajno kasni.

 

  • 834 Pregled(a)
  • Comments are closed.