Agencija za borbu protiv korupcije na inicijativu BIRODI izmenila Model lokalnih antikorupcijskih planova
01
октобар
2018

Povodom sve više situacija u kojima male jedinice lokalne samouprave imaju problem sa nedovoljnim odzivom kandidata na javni konkurs za izbor članova tela za praćenje sprovođenja lokalnog antikorupcijskog plana, Agencija za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Biroom za društvena istraživanja, izradila je dopunu Modela Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za jedinice lokalne samouprave (JLS).

  • 59 Pregled(a)
  • Comments are closed.